castella intro varilux
 
 
 
_ERGONOMIA  
 
L’ergonomia descriu hàbits i rutines saludables en el context familiar i laboral mitjançant consells posturals i ambientals.

Si no es fa correctament, el rendiment disminuirà molt degut al cansament.
1. SALUT GENERAL: DeDescansar bé per la nit, beure molta aigua, nutrir-se bé i fer exercici regularment.

2. IL·LUMINACIÓ: Utilitzar nivells d’iluminació ambiental adequats, preferentment de llum natural. Evitar l’incidència directa de la llum i les ombres en el paper.

3. POSICIÓ DEL COS: Situar-se a la distància de Harmon respecte el text (distància entre colze i canell) i evitar acostar-se excessivament. Mirar la televisió a una distància mínima de 3 metres amb il·luminació ambiental.

4. RITME DE TREBALL: Descansar 5 minuts cada hora fixant la vista en un punt llunyà després de realitzar activitats visuals d’aprop concentrades.

5. USUARIS D'ORDINADOR: Per evitar enlluernaments és convenient col·locar filtres antirreflexants. La distància de la pantalla no ha de ser menor de 60-70 cm.