castella intro varilux
 
 
 
_MIOPIA
   
La miopia és una ametropia en la que hi ha una bona visió dels objectes propers, però no dels objectes llunyans.

L'ull miop enfoca els objectes per davant de la retina, per un augment relatiu de la longitud de l'ull (miopia axial), que és la més freqüent, o bé per un augment de la refracció dels seus elements interns (miopia refractiva).

facebook twitter blog de olivers òptics